Priser

För barn- och ungdomar med tandregleringscheck kostar inte själva behandlingen något då Stockholm Läns landstinget betalar. Barn- och ungdomar som inte fått någon tandregleringscheck från SLL, betalar 16 000-30 000 kronor, beroende på om en eller två käkar behandlas.

För vuxna beror kostnaden på om Försäkringskassan betalar en del eller inte. Priset varierar därmed mellan 14000 kronor och 50000 kronor. Försäkringskassan betalar endast för patienter med stora bettfel. Om du tillhör dessa kommer din kostnad för en behandling att bli som mest cirka 30 000 kr. Har du ett bettfel som inte täcks av Försäkringskassans kostnadsskydd kostar en fullständig behandling i två käkar ca 25 000- 40 000kr. Om det bara är en käk, kostar behandlingen cirka 20 000 – 30 000 kr.

Om dina bettfel är så stora att käkoperation behövs står landstinget för behandlingskostnaden och du betalar bara öppenvårdsavgiften.

För korrekt prisuppgifter måste vi göra en utredning. Ring gärna och boka tid!